صدا

با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود بر روی فایل‌های صوتی کنترل کاملی داشته و با ادغام و ترکیب و در کل کار بر روی فایل‌های صوتی بر جذابیت بازی بیفزایید.

هیچ محصولی یافت نشد.