دوربین

دوربین یکی از مهم‌ترین المان‌های هر بازی محسوب می‌شود. کنترل داشتن روی دوربین می‌تواند تاثیر به‌سزایی در زیبایی بازی داشته باشد.

ابزارهای دوربین این امکان را به شما می‌دهند تا بتوانید روی دوربین کنترل داشته باشید و تنظیمات خاص مورد نظر خود را اعمال کنید.

پکیج Playmaker
پکیج Playmaker + 1 Item
خریداری شده توسط kgvkgmgu hjkgkugvkmg from ,
قیمت کل سفارش: ۰ تومان
 
پکیج Magic Pack
پکیج Magic Pack
خریداری شده توسط mohammad rezayee from ,
قیمت کل سفارش: ۰ تومان
 
پکیج Tyrant Zombie Revised
خریداری شده توسط مصی میرزایی from ,
قیمت کل سفارش: ۰ تومان
 
پکیج Nature Starter Kit 2
پکیج Nature Starter Kit 2
خریداری شده توسط صبا اعتمادی from ,
قیمت کل سفارش: ۰ تومان
 
پکیج Nature Starter Kit 2
پکیج Nature Starter Kit 2 + 1 Item
خریداری شده توسط cmpy masood from ,
قیمت کل سفارش: ۰ تومان