زمین

برای ساخت پستی و بلندی‌ها می‌توان از ابزارهای مختلفی استفاده کرد اما ابزار Terrain (زمین) یکی از بهترین ابزارهایی هست که در این زمینه در موتور بازی‌سازی یونیتی تعبیه شده است.

با استفاده از این ابزار می‌توانید هر مدل پستی و بلندی ایجاد کرده و رنگ‌آمیزی کنید.