بومی‌سازی

از این ابزار برای بومی‌سازی انواع بازی‌ها استفاده می‌شود.

از ترجمه متن‌ها تا تغییر دیالوگ‌های موجود در بازی.

در صورتی که نیاز دارید بازی خود را به چند زبان منتشر کنید، این ابزار کمک شایانی به شما خواهد کرد.

هیچ محصولی یافت نشد.